Aktualnie jesteś tutaj: Strona główna O PTTK  
Polecamy i zapraszamy
O PTTK
Zapraszamy do schronisk górskich PTTK:
  • na Kalatówkach,
  • na Hali Kondratowej
  • na Polanie Chochołowskiej
  • na Hali Ornak
  • na Hali Gąsienicowej
  • w Dolinie Pięciu Stawów Polskich,
  • w Dolinie Roztoki
  • nad Morskim Okiem
Informacja i rezerwacja: www.schroniskapttk.pttk.pl

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Polskie Towarzystwo
Turystyczno Krajoznawcze

to najstarsze w Polsce stowarzyszenie skupiające turystów i krajoznawców. ( www.pttk.pl )

Powstało w roku 1950 z połączenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906) i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (1873). Jest spadkobiercą tradycji dorobku ideowego oraz majątku obu tych Towarzystw.

PTTK stwarza wyśmienite warunki, ułatwiające turystom i krajoznawcom wędrowanie po kraju i za granicą. Rozwija i upowszechnia krajoznawstwo oraz turystykę kwalifikowaną we wszystkich jej formach. Pomaga w wędrowaniu indywidualnym. Organizuje rajdy, złazy, spływy i inne imprezy.

Tworzy i upowszechnia system odznak służących rozwojowi kultury fizycznej i kultury wędrowania. Aktywnie uczestniczy w ochronie dóbr kultury i ochronie naturalnego środowiska człowieka.

Długość znakowanych i utrzymywanych przez PTTK szlaków turystycznych wynosi ponad 36 000 km, w tym szlaków górskich 8 990 km, szlaków narciarskich 594 km, nizinnych szlaków pieszych 26 725 km.

PTTK dysponuje 213 obiektami noclegowymi (domy turysty, domy wycieczkowe, schroniska górskie, stanice i ośrodki turystyki wodnej, ośrodki campingowe) w których znajduje się ponad 21 000 miejsc noclegowych w tym ponad 8 000 miejsc całorocznych oraz 216 zakładów i punktów gastronomicznych o ponad 13 000 miejscach konsumpcyjnych.

Spółka z o.o. Schroniska i Hotele PTTK "KARPATY"
w Nowym Sączu powstała w roku 1993 z przekształcenia Okręgowego Zespołu Gospodarki Turystycznej PTTK (1979). Na jej kapitał zakładowy złożyli się i umowę podpisali: Zarząd Główny i Oddziały PTTK z byłych województw: nowosądeckiego, bielskiego oraz Oddział PTTK w Katowicach.

Spółka prowadzi 47 obiektów PTTK w Karpatach Zachodnich.

 
 
     

KRS 0000135063 Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście
NIP 734-00-11-495 | REGON 490391274
Kapitał zakładowy: 5 558 000,00 zł

Konto bankowe: Bank PEKAO SA O/Nowy Sącz
43 1240 4748 1111 0000 4881 8265

Rada Nadzorcza:
Prezes - Adam Sobczyk

Zarząd:
Prezes - Jerzy Kalarus

Członkowie:
Mirosława Chojnacka
Jerzy Gajewski
Andrzej Kalemba
Andrzej Kucia
Jakub Nowak
Jan Palider
Stanisław Winter

tel./fax +48 18 443 86 10, tel./fax +48 18 443 89 19

e-mail:
karpaty@schroniska-pttk.com.pl

     
 
Copyright © 2013 PTTK schroniska-pttk.com.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone Projektowanie stron www iPolska.com.pl