Aktualnie jesteś tutaj: Strona główna  
Polecamy i zapraszamy
Ogłoszenia i przetargi
Zapraszamy do schronisk górskich PTTK:
  • na Kalatówkach,
  • na Hali Kondratowej
  • na Polanie Chochołowskiej
  • na Hali Ornak
  • na Hali Gąsienicowej
  • w Dolinie Pięciu Stawów Polskich,
  • w Dolinie Roztoki
  • nad Morskim Okiem
Informacja i rezerwacja: www.schroniskapttk.pttk.pl

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
[2013-01-17] OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU na: Wykonanie zagospodarowania otoczenia schroniska oraz prac remontowych na potrzeby ogólnodostępnych: kuchni turystycznej i suszarni odzieży - w Bacówce PTTK na Maciejowej (MRPO)
...
 
[2013-01-05] OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU na: Zaprojektowanie, realizacja oraz wdrożenie systemu informacji turystycznej (SIT) dla sieci schronisk górskich w paśmie Beskidów-Gorców-Pienin zarządzanych przez PTTK (MRPO)
...
 
[2013-01-02] Wykonanie zagospodarowania otoczenia schroniska oraz prac remontowych na potrzeby ogólnodostępnych: kuchni turystycznej i suszarni odzieży - w Bacówce PTTK na Maciejowej(MRPO)
...
 
[2012-11-29] Zaprojektowanie, realizacja oraz wdrożenie systemu informacji turystycznej (SIT) dla sieci schronisk górskich w paśmie Beskidów-Gorców-Pienin zarządzanych przez PTTK (MRPO)
...
 
[2012-11-15] OGŁOSZENIE O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO na: Wytyczenie i odnowienie istniejących tras zimowych narciarskich (skiturowych) w rejonie schronisk PTTK na Turbaczu i Starych Wierchach (MRPO)
...
 
[2012-11-14] OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU na: Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych i zagospodarowania otoczenia schroniska oraz prac remontowych na potrzeby ogólnodostępnych: kuchni turystycznej i suszarni odzieży - w Schronisku PTTK na Hali Krupowej(MRPO)
...
 
[2012-10-30] Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych i zagospodarowania otoczenia schroniska oraz prac remontowych na potrzeby ogólnodostępnych: kuchni turystycznej i suszarni odzieży - w Schronisku PTTK na Hali Krupowej (MRPO)
...
 
[2012-10-25] OGŁOSZENIE O WYNIKU zapytania ofertowego na: Wykonanie PLANSZ z wydrukiem na folii samoprzylepnej (MRPO)
...
 
[2012-10-15] OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU na: Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych i zagospodarowania otoczenia schroniska oraz prac remontowych na potrzeby ogólnodostępnych: kuchni turystycznej i suszarni odzieży – w Schronisku PTTK na Leskowcu (MRPO)
...
 
[2012-10-12] OGŁOSZENIE O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO na: Wytyczenie i odnowienie istniejących tras zimowych narciarskich (skiturowych i narciarstwa biegowego) w rejonie schroniska PTTK na Przehybie(MRPO)
...
 
[2012-09-26] Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych i zagospodarowania otoczenia schroniska oraz prac remontowych na potrzeby ogólnodostępnych: kuchni turystycznej i suszarni odzieży - w Schronisku PTTK na Leskowcu (MRPO)
...
 
[2012-09-26] OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU na: Dostawa wraz z instalacją pras do śmieci dla sieci schronisk górskich w Paśmie Beskidów-Gorców-Pienin (MRPO)
...
 
[2012-09-21] OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU na: Wykonanie zagospodarowania otoczenia schroniska oraz prac remontowych na potrzeby ogólnodostępnych: kuchni turystycznej i suszarni odzieży - w Schronisku PTTK na Starych Wierchach (MRPO)
...
 
[2012-09-13] Dostawa wraz z instalacją pras do śmieci dla sieci schronisk górskich w Paśmie Beskidów-Gorców-Pienin (MRPO)
...
 
[2012-08-28] Wykonanie zagospodarowania otoczenia schroniska oraz prac remontowych na potrzeby ogólnodostępnych: kuchni turystycznej i suszarni odzieży - w Schronisku PTTK na Starych Wierchach (MRPO)
...
 
[2012-08-09] OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU na Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych i zagospodarowania otoczenia schroniska oraz prac remontowych na potrzeby ogólnodostępnych: kuchni turystycznej, suszarni odzieży i sanitariatów - w Schronisku PTTK na Luboniu Wi
...
 
[2012-08-03] OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU na: Wykonanie kuchni turystycznej oraz suszarni odzieży wraz z zagospodarowaniem terenu wokół schroniska, adaptacją pomieszczenia na pomieszczenie wystawowe
...
 
[2012-07-24] OGŁOSZENIE O PRZETARGU na: Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych i zagospodarowania otoczenia schroniska oraz prac remontowych na potrzeby ogólnodostępnych: kuchni turystycznej, suszarni odzieży i sanitariatów - w Schronisku PTTK na Luboniu W
...
 
[2012-07-06] OGŁOSZENIE O PRZETARGU na: Wykonanie kuchni turystycznej oraz suszarni odzieży wraz z zagospodarowaniem terenu wokół schroniska, adaptacją pomieszczenia na pomieszczenie wystawowe
...
 
[2012-06-18] OGŁOSZENIE O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA: Przygotowanie specyfikacji technicznej oraz pełnienie funkcji biegłego rzeczoznawcy do spraw technicznych związanych z realizacją zadania pod nazwą: „Zaprojektowanie, realizacja oraz wdrożenie systemu dos
...
 
[2012-06-15] OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU na: Budowę biologicznych oczyszczalni ścieków dla Schroniska PTTK na Leskowcu oraz dla Schroniska PTTK na Starych Wierchach (MRPO).
...
 
[2012-05-31] OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU na: Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, zagospodarowania miejsc odpoczynku, kuchni turystycznej, suszarni odzieży oraz ośrodka kultury górskiej w Schronisku PTTK na Przehybie (MRPO)
...
 
[2012-05-30] OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU na: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji kolektorów słonecznych w Schronisku PTTK na Łabowskiej Hali (MRPO)
...
 
[2012-05-28] OGŁOSZENIE O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn. „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji kolektorów słonecznych w schronisku PTTK na Łabowskiej Hali
...
 
[2012-05-16] OGŁOSZENIE O PRZETARGU na: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji kolektorów słonecznych w Schronisku PTTK na Łabowskiej Hali (MRPO) + Wyjaśnienia z dn. 22.05.2012 r.
...
 
[2012-05-16] OGŁOSZENIE O PRZETARGU na: Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, zagospodarowania miejsc odpoczynku, kuchni turystycznej, suszarni odzieży oraz ośrodka kultury górskiej w Schronisku PTTK na Przehybie (MRPO) + Zmiana z dn. 24.05.2012 r.
...
 
[2012-05-14] OGŁOSZENIE O PRZETARGU na: Budowę biologicznych oczyszczalni ścieków dla Schroniska PTTK na Leskowcu oraz dla Schroniska PTTK na Starych Wierchach (MRPO).
...
 
[2012-01-16] OGŁOSZENIE O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO na: Nadzór inżynierski nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu Markowy produkt turystyki górskiej „Zielone schroniska” w Paśmie Beskidów-Gorców-Pienin(MRPO)
...
 
[2012-01-16] OGŁOSZENIE O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO na: Wykonanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru inżynierskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu Markowy produkt turystyki górskiej „Zielone schroniska” w Paśmie Beskid
...
 
[2011-11-02] OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU na: Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych w Schronisku PTTK na Przehybie (MRPO)
...
 
[2011-10-17] OGŁOSZENIE O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO na: Zaprojektowanie i wytyczenie tras skitourowych w rejonach schronisk: Jaworzyna Krynicka, Wierchomla i Łabowska Hala(MRPO)
...
 
[2011-10-06] OGŁOSZENIE O PRZETARGU na: Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych w Schronisku PTTK na Przehybie (MRPO)
...
 
[2011-09-19] OGŁOSZENIE O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO na: Przeprowadzenie kwerendy historyczno-przyrodniczo-kulturalno-etnograficznej, przygotowanie scenariusza i elementów wystawy w Schronisku PTTK na Przehybie(MRPO)
...
 
[2011-08-31] OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU na: Modernizację ośrodka muzealnego PTTK na Jaworzynie Krynickiej (MRPO)
...
 
[2011-08-08] OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU na: Wykonanie tarasu widokowego i dostosowanie pomieszczenia na suszarnię odzieży wraz z wyposażeniem w Schronisku PTTK na Jaworzynie Krynickiej (MRPO)
...
 
[2011-08-08] OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU na: Wykonanie tarasu widokowego, dostosowanie pomieszczeń na kuchnię turystyczną i suszarnię odzieży oraz zagospodarowanie otoczenia w Schronisku PTTK na Hali Łabowskiej (MRPO)
...
 
[2011-07-25] OGŁOSZENIE O PRZETARGU na: Modernizację ośrodka muzealnego PTTK na Jaworzynie Krynickiej. (MRPO)
...
 
[2011-07-04] OGŁOSZENIE O PRZETARGU na: Wykonanie tarasu widokowego i dostosowanie pomieszczenia na suszarnię odzieży wraz z wyposażeniem w Schronisku PTTK na Jaworzynie Krynickiej (MRPO)
...
 
[2011-06-22] OGŁOSZENIE O PRZETARGU na: Wykonanie tarasu widokowego, dostosowanie pomieszczeń na kuchnię turystyczną i suszarnię odzieży oraz zagospodarowanie otoczenia w Schronisku PTTK na Hali Łabowskiej(MRPO)
...
 
[2011-05-16] OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU na: Budowę oczyszczalni ścieków wraz z systemem zasilania energetycznego Bacówki PTTK nad Wierchomlą (MRPO)
...
 
[2011-05-09] OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU na: Zaprojektowanie i wykonanie tarasu widokowego przy Bacówce PTTK nad Wierchomlą wraz z instalacją kolektorów słonecznych (MRPO)
...
 
[2011-04-11] OGŁOSZENIE O PRZETARGU na: Budowę oczyszczalni ścieków wraz z systemem zasilania energetycznego Bacówki PTTK nad Wierchomlą.(MRPO)
...
 
[2011-04-07] OŁOSZENIE O PRZETARGU NA "Zaprojektownie i wykonanie tarasu widokowego przy bacówce PTTK Nad Wierchomlą wraz z instalacją kolektorów słonecznych."(MRPO)
...
 
[2011-03-28] OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU na: Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji pomieszczeń w tym sanitariatów i suszarni odzieży w budynku Bacówki PTTK nad Wierchomlą .(MRPO)
...
 
[2011-02-15] "Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji pomieszczeń w tym sanitariatów i suszarni odzieży w budynku Bacówki PTTK nad Wierchomlą .”(MRPO)
...
 
[2010-11-03] .t
...
 
[2010-10-01] Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na _Prace budowlane i instalacyjne dla urządzenia ogólnie dostępnych sanitariatów, kuchni turystycznej i suszarni odziezy w schronisku PTTK oraz rekonstrukcja historycznego budynku z 1906 r na bazie budynku
...
 
[2010-08-13] PRACE BUDOWLANE I INSTALACYJNE DLA URZĄDZENIA OGÓLNIE DOSTĘPNYCH SANITARIATÓW, KUCHNI TURYSTYCZNEJ I SUSZARNI ODZIEŻY W SCHRONISKU PTTK ORAZ REKONSTRUKCJA BUDYNKU z 1906r NA BAZIE BUDYNKU GOPR -OŚRODEK TURYSTYKI GÓRSKIEJ - NA MARKOWYCH SZCZAWINACH
...
 
 
 
     

KRS 0000135063 Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście
NIP 734-00-11-495 | REGON 490391274
Kapitał zakładowy: 5 558 000,00 zł

Konto bankowe: Bank PEKAO SA O/Nowy Sącz
43 1240 4748 1111 0000 4881 8265

Rada Nadzorcza:
Prezes - Adam Sobczyk

Zarząd:
Prezes - Jerzy Kalarus

Członkowie:
Mirosława Chojnacka
Jerzy Gajewski
Andrzej Kalemba
Andrzej Kucia
Jakub Nowak
Jan Palider
Stanisław Winter

tel./fax +48 18 443 86 10, tel./fax +48 18 443 89 19

e-mail:
karpaty@schroniska-pttk.com.pl

     
 
Copyright © 2013 PTTK schroniska-pttk.com.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone Projektowanie stron www iPolska.com.pl