O NAS

Władze Spółki

Rada Nadzorcza

Prezes – Adam Sobczyk

Zarząd

Prezes – Jerzy Kalarus

Rada Nadzorcza

Adam Sobczyk
Mirosława Chojnacka
Jerzy Gajewski
Andrzej Kalemba
Andrzej Kucia
Jakub Nowak
Jan Palider

Schroniska i Hotele PTTK „KARPATY” Sp. z o.o.

Spółka z o.o. Schroniska i Hotele PTTK „KARPATY”
w Nowym Sączu powstała w roku 1993 z przekształcenia Okręgowego Zespołu Gospodarki Turystycznej PTTK (1979). Na jej kapitał zakładowy złożyli się i umowę podpisali: Zarząd Główny i Oddziały PTTK z byłych województw: nowosądeckiego, bielskiego oraz Oddział PTTK w Katowicach.
Spółka prowadzi 47 obiektów PTTK w Karpatach Zachodnich.

Polskie Towarzystwo
Turystyczno Krajoznawcze

PTTK to najstarsze w Polsce stowarzyszenie skupiające turystów
i krajoznawców. ( www.pttk.pl )
Powstało w roku 1950 z połączenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906) i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (1873). Jest spadkobiercą tradycji dorobku ideowego oraz majątku obu tych Towarzystw.

PTTK stwarza wyśmienite warunki, ułatwiające turystom i krajoznawcom wędrowanie po kraju i za granicą. Rozwija i upowszechnia krajoznawstwo oraz turystykę kwalifikowaną we wszystkich jej formach. Pomaga w wędrowaniu indywidualnym. Organizuje rajdy, złazy, spływy i inne imprezy.
Tworzy i upowszechnia system odznak służących rozwojowi kultury fizycznej i kultury wędrowania. Aktywnie uczestniczy w ochronie dóbr kultury i ochronie naturalnego środowiska człowieka.

Długość znakowanych i utrzymywanych przez PTTK szlaków turystycznych wynosi ponad 36 000 km, w tym szlaków górskich 8 990 km, szlaków narciarskich 594 km, nizinnych szlaków pieszych 26 725 km.

PTTK dysponuje 213 obiektami noclegowymi (domy turysty, domy wycieczkowe, schroniska górskie, stanice i ośrodki turystyki wodnej, ośrodki campingowe) w których znajduje się ponad 21 000 miejsc noclegowych w tym ponad 8 000 miejsc całorocznych oraz 216 zakładów i punktów gastronomicznych o ponad 13 000 miejscach konsumpcyjnych.

Scroll to Top